Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]mina/ 2020-07-03 05:43 -  
[DIR]servicecomb/ 2020-07-03 05:49 -  
[DIR]storm/ 2020-07-03 06:00 -  
[DIR]turbine/ 2020-07-03 06:01 -  
[DIR]directory/ 2020-07-03 06:11 -  
[DIR]ws/ 2020-07-03 06:12 -  
[DIR]httpcomponents/ 2020-07-03 06:15 -  
[DIR]qpid/ 2020-07-03 06:18 -  
[DIR]xalan/ 2020-07-03 06:21 -  
[DIR]santuario/ 2020-07-03 06:22 -  
[DIR]falcon/ 2020-07-03 06:25 -  
[DIR]apex/ 2020-07-03 06:26 -  
[DIR]trafodion/ 2020-07-03 06:27 -  
[DIR]celix/ 2020-07-03 06:29 -  
[DIR]xmlgraphics/ 2020-07-03 06:31 -  
[DIR]vcl/ 2020-07-03 06:32 -  
[DIR]empire-db/ 2020-07-03 06:34 -  
[DIR]roller/ 2020-07-03 06:35 -  
[DIR]couchdb/ 2020-07-03 06:35 -  
[DIR]hadoop/ 2020-07-03 06:38 -  
[DIR]impala/ 2020-07-03 06:42 -  
[DIR]xerces/ 2020-07-06 16:12 -  
[DIR]madlib/ 2020-07-06 16:12 -  
[DIR]mynewt/ 2020-07-06 16:16 -  
[DIR]datafu/ 2020-07-06 16:16 -  
[DIR]streams/ 2020-07-06 16:17 -  
[DIR]juddi/ 2020-07-06 16:17 -  
[DIR]freemarker/ 2020-07-06 16:17 -  
[DIR]aurora/ 2020-07-06 16:18 -  
[DIR]brooklyn/ 2020-07-06 16:18 -  
[DIR]db/ 2020-07-06 16:19 -  
[DIR]ode/ 2020-07-06 16:21 -  
[DIR]velocity/ 2020-07-06 16:21 -  
[DIR]juneau/ 2020-07-06 16:22 -  
[DIR]ambari/ 2020-07-06 16:22 -  
[DIR]olingo/ 2020-07-06 16:22 -  
[DIR]flex/ 2020-07-06 16:23 -  
[DIR]allura/ 2020-07-06 16:24 -  
[DIR]oodt/ 2020-07-06 16:24 -  
[DIR]perl/ 2020-07-06 16:24 -  
[DIR]sis/ 2020-07-06 16:24 -  
[DIR]bahir/ 2020-07-06 17:12 -  
[DIR]gora/ 2020-07-06 17:15 -  
[DIR]james/ 2020-07-06 17:15 -  
[DIR]creadur/ 2020-07-06 17:15 -  
[DIR]portals/ 2020-07-06 17:15 -  
[DIR]serf/ 2020-07-06 17:15 -  
[DIR]airavata/ 2020-07-06 17:16 -  
[DIR]tcl/ 2020-07-06 17:17 -  
[IMG]favicon.ico 2020-07-06 17:18 1.6K 
[DIR]axis/ 2020-07-06 17:19 -  
[DIR]flume/ 2020-07-06 17:19 -  
[DIR]hawq/ 2020-07-06 17:19 -  
[DIR]fluo/ 2020-07-06 17:19 -  
[DIR]sqoop/ 2020-07-06 17:19 -  
[DIR]river/ 2020-07-06 17:19 -  
[DIR]synapse/ 2020-07-06 17:20 -  
[DIR]chemistry/ 2020-07-06 17:20 -  
[DIR]pivot/ 2020-07-06 17:20 -  
[DIR]pig/ 2020-07-06 17:21 -  
[DIR]usergrid/ 2020-07-06 17:21 -  
[DIR]servicemix/ 2020-07-06 17:22 -  
[DIR]buildr/ 2020-07-06 17:24 -  
[DIR]bloodhound/ 2020-07-06 17:24 -  
[DIR]singa/ 2020-11-05 19:19 -  
[DIR]bval/ 2020-11-05 19:21 -  
[DIR]logging/ 2020-11-05 19:21 -  
[DIR]helix/ 2020-11-05 19:25 -  
[DIR]isis/ 2020-11-05 19:42 -  
[DIR]asterixdb/ 2020-11-05 19:43 -  
[DIR]systemds/ 2020-11-05 19:46 -  
[DIR]mahout/ 2020-11-05 19:48 -  
[DIR]any23/ 2020-11-05 19:48 -  
[DIR]ant/ 2020-11-05 19:48 -  
[DIR]calcite/ 2020-11-05 19:48 -  
[DIR]fineract/ 2020-11-05 19:52 -  
[DIR]openjpa/ 2020-11-05 19:55 -  
[DIR]drill/ 2020-11-05 19:55 -  
[DIR]giraph/ 2020-11-05 19:56 -  
[DIR]curator/ 2020-11-05 19:56 -  
[DIR]ranger/ 2020-11-05 19:56 -  
[DIR]opennlp/ 2020-11-05 19:57 -  
[DIR]atlas/ 2020-11-05 19:57 -  
[DIR]cocoon/ 2020-11-05 19:57 -  
[DIR]httpd/ 2020-11-05 19:57 -  
[DIR]myfaces/ 2020-11-10 17:30 -  
[DIR]griffin/ 2020-11-15 07:18 -  
[DIR]geronimo/ 2020-11-15 15:25 -  
[DIR]unomi/ 2020-11-23 20:52 -  
[DIR]tvm/ 2020-11-24 15:05 -  
[DIR]mesos/ 2020-11-24 16:12 -  
[DIR]tez/ 2020-11-27 10:08 -  
[DIR]groovy/ 2020-12-06 03:34 -  
[DIR]yetus/ 2020-12-06 04:10 -  
[DIR]knox/ 2020-12-06 04:13 -  
[DIR]struts/ 2020-12-06 14:55 -  
[DIR]cloudstack/ 2020-12-11 09:26 -  
[DIR]jspwiki/ 2020-12-13 22:14 -  
[DIR]trafficserver/ 2020-12-14 22:51 -  
[DIR]bigtop/ 2020-12-16 14:18 -  
[DIR]submarine/ 2020-12-17 22:49 -  
[DIR]rocketmq/ 2020-12-19 12:54 -  
[DIR]syncope/ 2020-12-21 10:07 -  
[DIR]tomcat/ 2020-12-21 13:37 -  
[DIR]rya/ 2020-12-22 01:56 -  
[DIR]zeppelin/ 2020-12-24 03:58 -  
[DIR]commons/ 2020-12-24 13:06 -  
[DIR]accumulo/ 2020-12-25 04:56 -  
[DIR]shardingsphere/ 2020-12-31 03:47 -  
[DIR]guacamole/ 2021-01-01 21:03 -  
[DIR]datasketches/ 2021-01-05 22:27 -  
[DIR]openwebbeans/ 2021-01-06 21:07 -  
[DIR]hive/ 2021-01-15 22:12 -  
[DIR]activemq/ 2021-01-20 17:19 -  
[DIR]jmeter/ 2021-01-20 19:28 -  
[DIR]netbeans/ 2021-01-22 12:23 -  
[DIR]iotdb/ 2021-01-22 12:25 -  
[DIR]tinkerpop/ 2021-01-22 13:34 -  
[DIR]ctakes/ 2021-01-22 17:22 -  
[DIR]orc/ 2021-01-22 22:01 -  
[DIR]johnzon/ 2021-01-24 13:45 -  
[DIR]nutch/ 2021-01-24 22:09 -  
[DIR]arrow/ 2021-01-25 22:54 -  
[DIR]libcloud/ 2021-01-25 22:59 -  
[DIR]kudu/ 2021-01-27 19:53 -  
[DIR]kafka/ 2021-01-28 13:38 -  
[DIR]samza/ 2021-01-28 23:09 -  
[DIR]plc4x/ 2021-02-01 15:25 -  
[DIR]cassandra/ 2021-02-01 17:58 -  
[DIR]cordova/ 2021-02-03 14:35 -  
[DIR]echarts/ 2021-02-06 14:28 -  
[DIR]kylin/ 2021-02-07 05:08 -  
[DIR]gobblin/ 2021-02-08 19:29 -  
[DIR]reef/ 2021-02-10 07:45 -  
[DIR]subversion/ 2021-02-10 12:28 -  
[DIR]lucene/ 2021-02-11 22:51 -  
[DIR]manifoldcf/ 2021-02-18 21:20 -  
[DIR]daffodil/ 2021-02-19 18:02 -  
[DIR]aries/ 2021-02-20 07:36 -  
[DIR]metamodel/ 2021-02-22 08:52 -  
[DIR]uima/ 2021-02-22 09:44 -  
[DIR]beam/ 2021-02-22 22:38 -  
[DIR]camel/ 2021-02-23 10:41 -  
[DIR]shiro/ 2021-02-23 22:31 -  
[DIR]bookkeeper/ 2021-02-24 18:51 -  
[DIR]oozie/ 2021-02-25 17:32 -  
[DIR]skywalking/ 2021-02-26 03:37 -  
[DIR]superset/ 2021-03-01 08:10 -  
[DIR]spark/ 2021-03-02 12:04 -  
[DIR]vxquery/ 2021-03-04 16:31 -  
[DIR]apisix/ 2021-03-05 08:53 -  
[DIR]forrest/ 2021-03-05 19:24 -  
[DIR]jclouds/ 2021-03-06 11:26 -  
[DIR]openmeetings/ 2021-03-08 16:24 -  
[DIR]crunch/ 2021-03-08 19:16 -  
[DIR]clerezza/ 2021-03-08 19:47 -  
[DIR]thrift/ 2021-03-08 22:26 -  
[DIR]solr/ 2021-03-09 12:10 -  
[DIR]stanbol/ 2021-03-09 17:10 -  
[DIR]poi/ 2021-03-09 23:09 -  
[DIR]deltaspike/ 2021-03-10 14:36 -  
[DIR]chukwa/ 2021-03-10 16:12 -  
[DIR]twill/ 2021-03-10 17:42 -  
[DIR]lens/ 2021-03-10 18:47 -  
[DIR]jackrabbit/ 2021-03-11 06:24 -  
[DIR]predictionio/ 2021-03-11 16:36 -  
[DIR]sentry/ 2021-03-11 23:07 -  
[DIR]metron/ 2021-03-11 23:56 -  
[DIR]eagle/ 2021-03-12 22:29 -  
[DIR]marmotta/ 2021-03-12 22:37 -  
[DIR]climate/ 2021-03-12 22:39 -  
[DIR]tapestry/ 2021-03-13 21:48 -  
[DIR]ignite/ 2021-03-15 18:24 -  
[DIR]pulsar/ 2021-03-16 03:41 -  
[DIR]tomee/ 2021-03-16 11:29 -  
[DIR]avro/ 2021-03-17 10:45 -  
[DIR]cayenne/ 2021-03-19 15:42 -  
[DIR]nifi/ 2021-03-19 20:57 -  
[DIR]cxf/ 2021-03-19 21:16 -  
[DIR]mnemonic/ 2021-03-21 04:42 -  
[DIR]ratis/ 2021-03-23 13:25 -  
[DIR]spamassassin/ 2021-03-24 20:55 -  
[DIR]phoenix/ 2021-03-25 06:38 -  
[DIR]parquet/ 2021-03-25 13:00 -  
[DIR]lucenenet/ 2021-03-28 17:27 -  
[DIR]incubator/ 2021-03-29 01:46 -  
[DIR]dubbo/ 2021-03-29 04:14 -  
[DIR]felix/ 2021-03-29 06:22 -  
[DIR]tika/ 2021-03-29 14:21 -  
[DIR]carbondata/ 2021-03-29 15:49 -  
[DIR]tajo/ 2021-03-29 17:34 -  
[DIR]hudi/ 2021-03-29 18:58 -  
[DIR]geode/ 2021-03-29 20:28 -  
[DIR]zookeeper/ 2021-03-29 20:56 -  
[DIR]druid/ 2021-03-29 22:16 -  
[DIR]dolphinscheduler/ 2021-03-30 10:39 -  
[DIR]airflow/ 2021-03-30 13:17 -  
[DIR]wicket/ 2021-03-30 21:29 -  
[DIR]jena/ 2021-04-01 09:32 -  
[DIR]flink/ 2021-04-01 13:24 -  
[DIR]trafficcontrol/ 2021-04-01 21:56 -  
[DIR]pdfbox/ 2021-04-01 23:18 -  
[DIR]openwhisk/ 2021-04-02 00:06 -  
[DIR]karaf/ 2021-04-02 10:11 -  
[DIR]royale/ 2021-04-02 12:14 -  
[DIR]iceberg/ 2021-04-02 23:43 -  
[DIR]hbase/ 2021-04-03 00:09 -  
[DIR]apr/ 2021-04-03 00:09 -  
[DIR]archiva/ 2021-04-03 00:09 -  
[DIR]maven/ 2021-04-03 00:09 -  
[DIR]ofbiz/ 2021-04-03 00:09 -  
[DIR]sling/ 2021-04-03 00:09 -  
[DIR]zzz/ 2021-04-03 03:30 -